Історія проведення конференції бере свій початок з 1969 року, коли в м. Києві пройшла науково-технічна конференція з перетворювальної техніки, яка стала першим широким зібранням вчених та інженерів, теоретиків і практиків, представників різних підприємств та організацій – спеціалістів в сфері перетворювальної техніки; зібранням, на якому обговорювались практично всі основні проблеми перетворення параметрів електроенергії.

За період до 1991 року пройшло 5 конференцій з назвою „Проблеми перетворювальної техніки”.

Відродженням традицій стала VІ Міжнародна науково-технічна конференція „Проблеми сучасної електротехніки-2000”.Конференція отримала не лише нову назву, але й розширену тематику.

З 2000 року конференція проводиться кожні 2 роки і об’єднує науковців України, Росії, країн Балтії, Німеччини, Польщі, Чехії, Болгарії, Сполучених штатів Америки.

Особливістю ХІ Міжнародної науково-технічної конференції „Проблеми сучасної електротехніки-2010” стало введення стендових доповідей поряд з традиційними усними доповідями.

ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція „Проблеми сучасної електротехніки-2012” вперше пройшла у виїзному форматі на території Вінницького національного технічного університету, що виступив одним із співорганізаторів даного заходу.

Особливістю ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції „Проблеми сучасної електротехніки-2014” стало поєднання заходів даної конференції та нової конференції «IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems» під егідою Міжнародного товариства ІЕЕЕ, що дозволило розширити міжнародні контакти та активізувати співпрацю між науковцями з різних країн.

XIV Міжнародна науково-технічна конференція „Проблеми сучасної електротехніки-2016” традиційно проводиться під егідою Національної академії наук України – Інститутом електродинаміки НАН України та Національним технічним університетом України „Київський політехнічний інститут” спільно з:

  • Національним технічним університетом „Харківський політехнічний інститут”
  • Національним університетом “Львівська політехніка”
  • Науковою радою з наукових основ електроенергетики
  • Секцією «Україна»міжнародного товариства IEEE
  • Національним електротехнічним комітетом України Міжнародної електротехнічної комісії (IEC)
  • Громадською організацією “Пані Наука”

Проблематика конференції за роки її існування розширювалась відповідно до новітніх тенденції розвитку електротехніки, енергетики, перетворювальної техніки, систем керування, теорії аналізу, моделювання, та розрахунку та експериментальних досліджень процесів.

Матеріали конференції публікуються в журналі „Технічна електродинаміка”, який є науковим фаховим виданням України у сфері технічних наук.

Журнал «Технічна електродинаміка» входить до переліку профільних видань ДАК України, до міжнародних баз даних SCOPUS, COMPENDEX, INDEXCOPERNICUS, ELIBRARY, EBSCO, PROQUEST та реферативних баз України (реферативний журнал "Джерело") та Росії (реферативний журнал ВІНІТІ РАН). Електронне видання журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського.

Організаціяконференції органічно поєднує засідання секцій, наукові дискусії та відпочинок учасників з відвідуванням історичних місць Києва та України.

Запрошуємо Вас до участі в конференції!