Історія проведення конференції бере свій початок з 1969 року, коли в м. Києві пройшла науково-технічна конференція з перетворювальної техніки, яка стала першим широким зібранням вчених та інженерів, теоретиків і практиків, представників різних підприємств та організацій – спеціалістів в сфері перетворювальної техніки; зібранням, на якому обговорювались практично всі основні проблеми перетворення параметрів електроенергії.

За період до 1991 року пройшло 5 конференцій з назвою „Проблеми перетворювальної техніки”.

Відродженням традицій стала VІ Міжнародна науково-технічна конференція „Проблеми сучасної електротехніки-2000”.Конференція отримала не лише нову назву, але й розширену тематику.

З 2000 року конференція проводиться кожні 2 роки і об’єднує науковців України, Росії, країн Балтії, Німеччини, Польщі, Чехії, Болгарії, Сполучених штатів Америки.

Особливістю ХІ Міжнародної науково-технічної конференції „Проблеми сучасної електротехніки-2010” стало введення стендових доповідей поряд з традиційними усними доповідями.

ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція „Проблеми сучасної електротехніки-2012” вперше пройшла у виїзному форматі на території Вінницького національного технічного університету, що виступив одним із співорганізаторів даного заходу.

Особливістю ХІІІ та XIVМіжнародних науково-технічних конференцій „Проблеми сучасної електротехніки-2014, 2016” стало поєднання заходів даних конференцій та нової конференції «IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems» під егідою Міжнародного товариства ІЕЕЕ, що дозволило розширити міжнародні контакти та активізувати співпрацю між науковцями з різних країн.  

XVМіжнародна науково-технічна конференція „Проблеми сучасної електротехніки-2018” присвячується 100-річчю Національної академії наук України та проводиться Інститутом електродинаміки НАН України, Національним технічним університетом України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” та Представництвом Польської академії наук у м. Києві спільно з:

  • Національним технічним університетом „Харківський політехнічний інститут”
  • Національним університетом “Львівська політехніка”
  • Вроцлавським університетом науки і технологій
  • Науковою радою з наукових основ електроенергетики
  • Національним електротехнічним комітетом України
  • Громадською організацією “Пані Наука”

Проблематика конференції за роки її існування розширювалась відповідно до новітніх тенденції розвитку електротехніки, енергетики, перетворювальної техніки, систем керування, теорії аналізу, моделювання, та розрахунку та експериментальних досліджень процесів.

Матеріали конференції публікуються в журналі „Технічна електродинаміка”, який є науковим фаховим виданням України у сфері технічних наук.

Журнал «Технічна електродинаміка» входить до переліку профільних видань ДАК України, до міжнародних баз даних SCOPUS, COMPENDEX, INDEXCOPERNICUS, ELIBRARY, EBSCO, PROQUEST та реферативних баз України (реферативний журнал "Джерело") та Росії (реферативний журнал ВІНІТІ РАН). Електронне видання журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського.

Організація конференції органічно поєднує засідання секцій, наукові дискусії та відпочинок учасників з відвідуванням історичних місць Києва та України.

Запрошуємо Вас до участі в конференції!