Метою конференції є розвиток електротехнічної науки та суміжних галузей, організація дискусії на актуальні наукові теми, обмін досвідом та розвиток наукових зв’язків між вченими різних країн.

ХV Міжнародна науково-технічна конференція „Проблеми сучасної електротехніки - 2018” здійснює роботу за наступниминауковиминапрямками:

1. Теоретична електротехніка

2. Електроенергетичні комплекси та системи

3. Електротехнічні комплекси та системи

4. Силова електроніка

5. Електромеханічне перетворення енергії

 

Питання, що розглядаються на конференції: моделювання, аналіз, синтез та оптимізація електротехнічних, електротехнологічних, електроенергетичних  та електромеханічних систем; електроенергетичні комплекси і системи з розосередженою генерацією; перетворення параметрів електричної енергії; нормалізація параметрів якості електроенергії та електромагнітна сумісність, Спеціальні питання та застосування у електротехніці та енергетиці.