Метою конференції є розвиток електротехнічної науки та суміжних галузей, організація дискусії на актуальні наукові теми, обмін досвідом та розвиток наукових зв’язків між вченими різних країн.

ХІV Міжнародна науково-технічна конференція „Проблеми сучасної електротехніки - 2016” здійснює роботу за наступними науковими напрямками:

1. Теоретична електротехніка

2. Електроенергетичні комплекси, системи та керування ними

3. Електротехнічні комплекси

4. Силова електроніка

5. Нормативно-регламентуюча база електротехніки та енергетики

Питання, що розглядаються на конференції: моделювання, аналіз, синтез та оптимізація електротехнічних, електротехнологічних, електроенергетичних  та електромеханічних систем; електроенергетичні комплекси і системи з розосередженою генерацією; перетворення параметрів електричної енергії; нормалізація параметрів якості електроенергії та електромагнітна сумісність, cпеціальні питання та застосування у електротехніці та енергетиці.